Festival English
Architecture

Bratislavská komorná gitara

O nás

Organizátor festivalu

Ergon Art

Spoluorganizátor festivalu

Mestská časť Bratislava Staré Mesto

Umelecká riaditeľka festivalu

M. Mus. Miriam Rodriguez Brüllová

Festival sa koná pod spoločenskou záštitou starostky mestskej časti Bratislava Staré Mesto
pani Ing. arch. Zuzany Aufrichtovej

Festival Bratislavská komorná gitara sa koná pravidelne každý rok a je zameraný na predstavenie gitary hlavne v rôznych zoskupeniach, často i netradičných.

Festival Bratislavská komorná gitara je zameraný na dve oblasti: na predstavenie rôznych zoskupení, často i netradičných, kde gitara zohráva dôležitú rolu, ako aj na predstavenie popredných sólistov v hre na gitare. Festival je žánrovo rozmanitý, hlavným nástrojom koncertov festivalu je však, samozrejme, gitara. Každý rok predstavujeme repertoár v novej dramaturgii, s dielami pôvodnej a svetovej hudobnej tvorby. Hlavným cieľom je podporiť umeleckú konfrontáciu mladých umelcov z rozličných krajín a rôznych hudobných žánrov, ako aj osloviť mladých ľudí na Slovensku a presvedčiť ich o kráse hudby, v ktorej hrá hlavnú rolu gitara. Organizátori festivalu vyhľadávajú najvýznamnejších svetových umelcov v hre na gitare, ale aj popredných umelcov hrajúcich na iných nástrojoch, ktorí sa venujú komornej hre v kombinácii s gitarou. Cieľom je tiež pozývať na pódium festivalu viacnárodné komorné zoskupenia. Na 15. ročníku odznie šesť koncertov umelcov zo Španielska, Ruska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska.

Umeleckou riaditeľkou medzinárodného hudobného festivalu Bratislavská komorná gitara je Miriam Rodriguez Brüllová, ktorá je medzinárodne uznávanou umelkyňou.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Koncerty

Modra

Modra

8. 7. 2019, 20:00

 • Kristína Fialová – viola
 • Sándor Jávorkai – husle
 • Miriam Rodriguez Brüllová – gitara
 • Petr Nouzovský – violončelo
 • Jan Pospíšil – violončelo
 • Máté Pálhegyi – flauta

Vstup voľný

Modra

Modra

9. 7. 2019, 20:00

 • Katalin Kramarics – flauta
 • Miriam Rodriguez Brüllová – gitara

Vstup voľný

Galéria Vážka, Trenčín

Galéria Vážka, Trenčín

13. 10. 2019, 18:00

Duo Manera

 • Soňa Vimrová – gitara
 • Miroslav Žára – gitara

Vstup voľný

Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava

Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava

8. 11. 2019, 19:00

 • Pavol Remenár – barytón
 • Miriam Rodriguez Brüllová – gitara

Vstup voľný

Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava

Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava

15. 11. 2019, 19:00

José Luis Ruiz del Puerto

Vstup voľný

Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava

Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava

25. 11. 2019, 19:00

 • Alexej Barchevitch – husle (Rusko)
 • Miriam Rodriguez Brüllová – gitara

Vstup voľný

Hlavní sponzori festivalu

Kontakt

Pod gaštanmi 2
821 07
Bratislava, Slovakia

Tel: +421 903 711 474

Email: info@bratislavafestival.sk